On Sale At restoreporttobacco.org!

Uvarovite Garnet


RICH GREEN UVAROVITE GARNET CRYSTALS SPECIMEN - FROM RUSSIA

$6.08


UVAROVITE (GARNET) CRYSTALS - 8.4 cm - SARANOVSKOYE MINE, RUSSIA 22674

$44.00


+++ GARNET VARIETY UVAROVITE SARANOVSKII MINE, URALS REGION, RUSSIA +++

$48.00


+++ GREEN UVAROVITE GARNET SARANOVSKIY MINE, URALS REGION, RUSSIA +++

$220.00


Druzy Green Uvarovite on matrix Garnet Drusy 25g

$12.99


UVAROVITE Green Garnet, 34 Grams, Russia (Stone of Abundance) Heart Chakra

$25.00


UVAROVITE Cyrstal Cluster Green Garnet Natural 38 grams 2.03" Russia Healing

$45.00


Uvarovite Green Garnet Display Specimen Russia 3 1/2 x 2 1/2

$94.99


126.0 Gr All Natural Unbelievable Uvarovite Green Garnet Specimen

$79.99


RARE Sparkling Natural Gem Russian Uvarovite Garnet Drusy Stone Crystal display

$149.00


Garnet var. Uvarovite Saranovskii Mine, Oblast, Urals, Russia

$44.99


Green Uvarovite Garnet Crystal Specimen on Matrix: Ural Mountains, Russia

$24.99


UVAROVITE GARNET Drusy Cyrstal Cluster Natural 22.6 grams 1.69" Russia Healing

$58.00


UVAROVITE GARNET Drusy Cyrstal Cluster Natural 33.1 grams 1.86" Russia Healing

$58.00


UVAROVITE Cyrstal Cluster Green Garnet Natural 71.5 grams 2.00" Russia.

$59.00


Uvarovite Green Sparkling Gem Garnet Crystal Druzy Semiprecious Stone Mineral Sp

$42.00


Druzy Green Uvarovite on matrix Garnet Drusy 38g

$29.99


RARE NATURAL UVAROVITE BRIGHT GREEN GARNET DRUZY CRYSTALL SPECIMEN RUSSIA 1.2"

$29.95


Uvarovite (Green Chromium Garnet) Cluster From Finland - 1.6"

$400.00


UVAROVITE GARNET PENDANT FROM RUSSIA - 1.4"

$40.00


Sale 4" Gem GARNET, UVAROVITE Russia LUSTROUS GREEN 95×65×15mm LARGE CABINET!!

$187.00


LARGE UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM RUSSIA - 1.2"

$20.00


XL 12.9mm UVAROVITE GARNET CRYSTAL Large Rare Old Time Classic OUTOKUMPU FINLAND

$198.00


LARGE UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM RUSSIA - 2.7"

$50.00


UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM OUTOKUMPU FINLAND - 1.7"

$180.00


WHOLESALE UVAROVITE Natural crystal garnet 39 pcs specimen #17 - RUSSIA

$260.00


UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM OUTOKUMPU FINLAND - 1.4"

$1,200.00


UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM RUSSIA - 2.9" - HUGE XLS

$145.00


UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM OUTOKUMPU FINLAND - 1.6"

$120.00


Large 9.0 x 7.0 x 5.0 mm UVAROVITE GARNET CRYSTAL Rare Old Classic FINLAND

$188.00


GARNET var. UVAROVITE - Saranovskii Mine, Russia !

$150.00


Uvarovite garnet green in calcite and chromite Russia uvarovite Egg 77g

$180.00


UVAROVITE Natural crystal garnet 53 grams specimen #10099 - RUSSIA

$22.00


Pendant Uvarovite uwarowit garnet green In copper. Russia Ural Saranovskiy mine

$100.00


RARE NATURAL UVAROVITE BRIGHT GREEN GARNET DRUZY CRYSTALL SPECIMEN RUSSIA 1.55"

$29.95


UVAROVITE rare green chromium GARNET --- RUSSIA --- BIG SPECIMEN !!! /ku983

$99.99


UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM RUSSIA - 2.2"

$40.00


UVAROVITE GARNET SILVER BRACELET FROM RUSSIA

$700.00


Uvarovite Green Garnet Cabochon Cab Russia Ural

$75.00


HUGE UVAROVITE Natural crystal green garnet 3.65 LBS specimen #3359P - RUSSIA

$190.00


UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM RUSSIA - 2.5"

$50.00


UVAROVITE GARNET CLUSTER FROM OUTOKUMPU FINLAND - 1.8"

$400.00


LARGE UVAROVITE GARNET EGG FROM RUSSIA - 2.6"

$350.00


LARGE UVAROVITE GARNET EGG FROM RUSSIA - 2.5"

$300.00